wordpress counter

Која храна најчесто се краде?

Која храна најчесто се краде?

Британскиот центар за истражување на малопродажбата направи едно навистина интересно истражување. Станува збор за истражување за тоа кој тип... 

Зошто се јаде првин салата?

Зошто се јаде првин салата?

Едно интересно истражување за храната е спроведено на Универзитетот Нортвестерн. А, резултатите се уште поинтересни. Имено, од испитаниците е... 

Вкусови за добро расположение

Вкусови за добро расположение

Едно истражување, кое имало за цел да проучи преку 1.700 различни врски кои се составен дел на бројни вкусови, открило дека определени врски се слични...