wordpress counter

Истражување: Каде живеат луѓе со преголема тежина во европските земји

Европската комисија за статистика, „Eurostat“ направи истражување во 19 европски земји во врска со прекумерната тежина кај женската популација. Според резултатите, првите три места ги држат Велика Британија, Малта и Летонија. За жал, Македонија не е опфатена со ова истражување.

Истражувањето се базира на индексот на телесна тежина, односно за едно лице да се смета дека има преголема тежина, потребно е да се пресметаат нивните тежина и висина да се стават во корелација и да се добие определен индекс. Потоа, согласно таблицата со гранични вредности, се одредува во која група спаѓате. Ако вашиот индекс на телесна тежина е над 30, тогаш влегувате во групата на луѓе со прекумерна тежина.

Еве ги табелите со споредбени податоци за европските земји:

Земји каде живеат најмалку мажи со прекумерна тежина

Земји каде живеат најмногу мажи со прекумерна тежина

Земји каде живеат најмалку жени со прекумерна тежина

Земји каде живеат најмногу жени со прекумерна тежина

Related Posts with Thumbnails