wordpress counter

Лична карта: Магдонос

Лична карта: Магдонос

Lat. Petroselinum crispum Тип: магдоносот е зачин кој ѝ припаѓа на фамилијата „Apiaceae“. Интересно е дека во зависност од тоа во која земја се одгледува, некаде... 

Лична карта: Нане

Лична карта: Нане

Lat. Menta longifolia Тип: нането припаѓа на фамилијата „Lamiaceae“ и влегува во категоријата на зачини. Потекло: поради неговата распространетост на сите... 

Лична карта: Чили

Лична карта: Чили

Lat. Fam. Solanaceae Тип: Чили пиперките, од кои се добива зачинот чили во прав, се всушност, ботанички гледано, овошје. Дел се од родот Capsicum од фамилијата...