wordpress counter

Лична карта: Ловоров лист

Лична карта: Ловоров лист

Lat. Laurus nobilis Тип: ловоровиот лист е дел од фамилијата Lauraceae. Поте­кло: дрвото на ловоров лист е карактеристично за Мала Азија од каде се проширило... 

Лична карта: Тамаринд

Лична карта: Тамаринд

Lat. Tamarindus indica Тип: тамариндот е дрво од фамилијата Fabaceae, кое е карактеристично за тропските делови на Африка. Поте­кло: се верува дека води потекло... 

Лична карта: Шафран

Лична карта: Шафран

Lat. Crocus sativus Тип: шафранот е зачин кој ѝ припаѓа на фамилијата „Iridaceae“. Името доаѓа од латинскиот збор „safranum“ кој, пак, потекнува од арапскиот „asfar“,...