wordpress counter

Односот помеѓу шефот на кујната и гостите

Односот помеѓу шефот на кујната и гостите

Гостите сè повеќе сакаат демистификација на кујната и специјалитетите кои ги нарачуваат. Без да ја намалуваме улогата и значењето на келнерите,... 

Чудни јадењa од различни страни на светот

Чудни јадењa од различни страни на светот

Дека човековата фантазија е безгранична зборува и овој список на неколку јадења од различни страни на светот. Интересно е дека, колку и да ви звучат... 

Храната ја бираме во согласност со нашиот карактер

Храната ја бираме во согласност со нашиот карактер

Британските научници тврдат дека едно јајце во чинија може да ги открие потеклото, статусот и сексуалниот нагон на индивидуите. Како што пренесуваат...