wordpress counter

Нова винарница во Тиквешко

Во росоманското село Трстеник, компанијата АД „Гоце Делчев-Тиквеш“ започна со изградба на нова винарница. Станува збор за винарска визба со капацитет од 10 милиони литри вино годишно.

Оваа компнија поседува 800 хектари лозови насади во Македонија, а една третина од нив се десертно грозје. Со тоа, таа е најголем производител на грозје во Тиквешкиот регион.

Со пуштање на винарскиот погон, тој ќе биде во состојба да го апсорбира целокупниот род на грозје на друштвото, кое се движи околу 14 милиони килограми на годишно ниво.

Related Posts with Thumbnails