wordpress counter

Пчели vs мобилни телефони

Нова студија на швајцарскиот државен Институт за технологија донесува докази дека сигналите од мобилните телефони придонесуваат да се намали бројот на медоносни пчели.

Научниците утврдиле дека кога мобилните телефони се изгасени, на „stand by“ позиција или се вклучени во близина на кошници со пчели, ги наведуваат пчелите да испуштаат звуци како да се во опасност. Притоа, пчелите најмногу бучава произведувале кога се примал повик на мобилниот телефон.

Според научниците, резултатите од ова истражување се загрижувачки затоа што сѐ поголемиот број на корисници на мобилни можат да доведат до значајно намалување на бројот на медоносни пчели, а со тоа и до исчезнување на благотворниот нектар – медот.

Related Posts with Thumbnails