wordpress counter

Истражување: Глобално омилена храна (2 дел)

Во првиот дел, ги споменавме 10-те типови на храна кои се омилени помеѓу луѓето во светот. Во вториот дел ќе се задржиме на резултатите во секоја од 17-те земји посебно и секако, на фактот дека во последните две години дошло до промена во навиките на исхрана кај повеќето од половината од испитаниците.

Во испитувањето беа вклучени 17 земји од сите континенти. Поточно, 4 европски, една од Австралија и Океанија, 4 африкански, 5 од американските континенти, 2 азиски и една евро-азиска земја.

Три омилени видови храна по земја

Менување на навиките на исхрана поради високи цени на храната

Менување на навиките на исхрана поради сопствено здравје

Related Posts with Thumbnails