wordpress counter

Лична карта: Каранфилче

Лична карта: Каранфилче

Lat. Syzygium aromaticum Тип: каранфилчето е ароматичен сушен цвет, кој припаѓа на фамилијата „Myrtaceae“. Во минатото се сметало за лек на многу болести, додека... 

Лична карта: Оцет Балсамико (2 дел)

Лична карта: Оцет Балсамико (2 дел)

Во првиот дел зборувавме за потеклото, составот и производството на врвен оцет балсамико. Во овој дел повеќе ќе се посветиме на објаснување на... 

Лична карта: Oцет Балсамико (1 дел)

Лична карта: Oцет Балсамико (1 дел)

Aceto Balsamico Овој ароматичен оцет води потекло од Италија. Се добива од концентриран гроздов сок или шира, со повеќегодишно чување во дрвени бочви....