wordpress counter

Лична карта: Шафран

Лична карта: Шафран

Lat. Crocus sativus Тип: шафранот е зачин кој ѝ припаѓа на фамилијата „Iridaceae“. Името доаѓа од латинскиот збор „safranum“ кој, пак, потекнува од арапскиот „asfar“,... 

Совети за исхрана на бебињата (2 дел)

Совети за исхрана на бебињата (2 дел)

Во првиот дел споменавме некои важни моменти во исхраната на бебињата и малите деца. Особено кога внесуваме нови продукти. Денешниот, втор дел... 

Совети за исхрана на бебињата (1 дел)

Совети за исхрана на бебињата (1 дел)

Воведувањето нови продукти во исхраната на бебињата значи и почеток во создавањето на животните ставови во врска со храната. Поголем дел од првата...