wordpress counter

Како да декантирате вино

Без разлика дали сакате да го испуштите воздухот од младо вино, или да го филтрирате талогот од старото вино кој се насобрал поради танини, пигменти и ред други причини, декантирањето е многу важна вештина за сите љубители на вино.

Професорот Михаил Веис, на ова видео демонстрира колку е лесно декантирањето. Тоа го прави со помош на свеќа, која ја приближува до грлото на шишето и која служи како дополнителен извор на светлина. Тој препорачува овој процес да го повторите два пати (или да употребите филтер за кафе вториот пат), за да добиете подобри резултати.

Related Posts with Thumbnails