wordpress counter

Го видовте ли ова?

Скопските пекари стануваат сѐ пожешка тема, се појавија од некаде, никој не знае од каде, одат некаде и сѐ уште никој не открил каде одат, што прават. Но, каде и да одат, побудуваат многу погледи и насмевки. Го виде ли некој од вас ова?

Related Posts with Thumbnails