wordpress counter

КАКАО

kakao

КАКАО
Клуб Матица

Дали понекогаш се запрашуваме – од каде се и како дошле до нас некои обични работи во кои толку уживаме? На пример – чоколадото и се разбира какаото, од кое се прави чоколадата. Ова е роман токму за тоа. Величествена и неверојатно оригинална фреска за едно време и луѓето во него…

Related Posts with Thumbnails