wordpress counter

Од извозот на земјоделски производи, во јуни се реализирани преку 12 милиони евра. Тоа значи зголемување на извозот за 37%.

Related Posts with Thumbnails