wordpress counter

Земјоделството атрактивен бизнис за младите

Земјоделството е гранка која треба да биде прифатена сѐ повеќе од младите, кои можат со примена на нови технологии и маркетинг вештини, да станат успешни претприемачи во аграрот.

Ова е генералниот заклучок на Агробизнис форумот кој се одржа на Факултетот за земјоделски науки и храна во Скопје, а организиран од страна на невладината меѓународна организација АИЕСЕК Скопје. Во рамките на самата средба беа презентирани активностите на Мрежата на млади фармери и ФФРМ во насока на развој на земјоделството како бизнис.

Целата статија може да ја прочитате на ffrm.org.mk.

Related Posts with Thumbnails