wordpress counter

Анкета: Етичка храна

Денес пишувавме за тоа дали помислуваме на работниците кои ја произведуваат храната и за нивните работнички права. Колку тие се почитуваат и колку ние сме подготвени да дадеме наш придонес во почитувањето на нивните права.

Денешното прашање е поврзано токму со оваа проблематика и гласи:

Дали, доколку знаете дека правата на работниците кои произведуваат храна се прекршени, би купиле нешто од тој производител?

РЕЗУЛТАТИ

Related Posts with Thumbnails