wordpress counter

Кои продукти имаат најмногу пестициди?

Во последните седум години, здружението кое се грижи за здравствената сигурност на потрошувачите, „Environmental Working Group“, објавува список на 12 продукти кај кои има најмногу пестициди.

Оваа година биле испитувани 53 различни овошја и зеленчуци. Оценувањето се вршело во 6 категории: процент на примероци со пестициди, процент на примероци со два или повеќе пестициди, просечен број на пестициди во еден примерок, најголем број на пестициди во примерок, просечно количество на пестициди и вкупен број на пестициди пронајдени во овошјето и зеленчукот.

Оваа година јаболката, со 98% примероци во кои се најдени пестициди, му го земаа првото место на целерот. Едно од објаснувањата е дека јаболката се третираат со пестициди за да може да имаат подолг рок на траење и да може да се складираат.

Еве ги табелите на продукти со најголема и најмала пронајдена количина на пестициди:

Related Posts with Thumbnails